ÅFs rapport om vår avloppssituation

Efter vårt föreläggande från Södertörns Miljö- och Hälsoförbund om att stänga ner vår nuvarande avloppslösning, gav vi ÅF i uppdrag att utreda möjliga vägar framåt. För dig som vill ta del av materialet finns här hela rapporten som en Wordf-fil i “Arkiv” i menyn. Vad ÅF också hjälpte oss med inom ramen för uppdraget var att digitalisera alla våra kartor över området, något som kommer att vara till stor hjälp framöver. Vad vi har gjort sedan dess är att vi har sökt och fått anstånd t o m april 2013 att komma fram med en lösning. Just nu har företaget COWI i uppdrag att utreda möjliga, konkreta vägar framåt. ÅF klargjorde läget. COWI hjälper oss att hitta rätt lösning.