​”Privat” vatten i föreningens vattensystem

Det verkar som någon tomtägare nyligen satt på eget vatten, som kommer ut bakvägen.
För att inte “trycka ut” vatten i föreningens ledningsnät, krävs en backventil kopplad på inkommande sommarvatten.

Kontrollera att er vattenanslutning är korrekt installerad.

Vid frågor kontakta någon i styrelsen.