Om Storudden

Idag finns det nästan 160 fastigheter på Storudden Storudden Storudden

Tillsammans disponerar vi båtbryggor, badplatser, bastu, tennisbana, fotbollsplan, lekplatser och strövområden. Dessutom har vi gemensamma vatten- och avloppsanläggningar för sommarvatten. För skötseln av alla anläggningar står Storuddens Tomtägareförening och Storuddens Vägförening. I Tomtägareföreningen ingår dessutom en båtsektion, idrottsförening och festkommitté som alla ser till att det händer saker i området. I området finns det sedan år 2023 möjlighet att ansluta till fiberoptik.

  • Valborgsfirande
  • Midsommarfirande
  • Simskola
  • Kräftskiva
  • Dagsverken
  • Hyr båtplats
Tomtägareföreningen

Här är våra Sektioner Sektioner Sektioner

Denna förening, vars firma är Storuddens tomtägareförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom fastighetsägare inom Storuddens tomtområde. Därvid åligger det föreningen bl. a att förvalta och i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om underhåll av vattentäkter med pumpanläggningar, avlopp, parker, allmänna platser och områden, byggnader, bad, bryggor, stängsel och ledningar med mera samt befrämja åtgärder för medlemmarnas gemensamma nytta och trevnad.

Styrelsen
Föreningens styrelse har sitt säte inom Storudden.
Idrottsklubben
SIK - Storuddens IK. Ledamöter som håller i brännboll, fotboll och simskola.
Båtsektionen
Båtsektionens uppgift är att utveckla och underhålla anläggningar, besluta om fördelning av hamn- och uppläggningsplatser samt att administrera uthyrningen av dessa.
Festkommitté
Medlemmar som sköter olika festliga tillställningar inom området som exempelvis den årliga kräftskivan.

Senaste Nyheterna Nyheterna Nyheterna

Gemensam vårstädning på Storudden

Den 11 maj startar vi upp vår- och sommarsäsongen på riktigt! Då är det nämligen dags för Storuddens gemensamma vårstädning. Några har iläggning av större båtar vid Tistelholmen samma dag, men vi bedömer att det är ganska få.

Vi samlas vid Bastubadet kl 10 och väl där delar vi in oss i arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Ta gärna med arbetsredskap och trädgårdsmaskiner vi kan ha nytta av.

Tomt- och vägföreningen ordnar med grillad korv, dricka, fikabröd och kaffe.

OSA i Boappa.

Väl mött!

PS: glöm inte att det är årsstämma för respektive förening dagen efter den 12 maj.

Aktuellt , Allmänt
Gemensam vårstädning på Storudden

Den 11 maj startar vi upp vår- och sommarsäsongen på riktigt! Då är det nämligen dags för Storuddens gemensamma vårstädning. Några har iläggning av större båtar vid Tistelholmen samma dag, men vi bedömer att det är ganska få.

Vi samlas vid Bastubadet kl 10 och väl där delar vi in oss i arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Ta gärna med arbetsredskap och trädgårdsmaskiner vi kan ha nytta av.

Tomt- och vägföreningen ordnar med grillad korv, dricka, fikabröd och kaffe.

OSA i Boappa.

Väl mött!

PS: glöm inte att det är årsstämma för respektive förening dagen efter den 12 maj.

Sommarvatten och Påsk

Med anledning av frågor gällande vårt vatten och påskhelgen så måste vi meddela att vi INTE kommer ha möjlighet att starta vårt vatten inför denna helg.

Påsken är ovanligt tidig i år vilket gjort det omöjligt.

Vår förhoppning är att ha allt igång till Valborg.

Aktuellt , Allmänt , VA
Sommarvatten och Påsk

Med anledning av frågor gällande vårt vatten och påskhelgen så måste vi meddela att vi INTE kommer ha möjlighet att starta vårt vatten inför denna helg.

Påsken är ovanligt tidig i år vilket gjort det omöjligt.

Vår förhoppning är att ha allt igång till Valborg.

Dagvatten i vårt avloppssystem
Behörighet saknas
Aktuellt , Allmänt , VA
Dagvatten i vårt avloppssystem
Behörighet saknas